Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Alexandra CALAIS (n. 16. VII. 1928, Ismail), care reactualizează spaţiul Dunării Vechi, al cărei „model" narativ ni l-a dat Panait Istrati, Sadoveanu, Crăsescu, Fănuş Neagu, în Corabie nevăzută (Bucureşti, 1990), cu accent pus nu atât pe „nemernicia patimilor", pe „aerul dogorîtor al necesităţii", cat pe o prezenţă suverană a umbrelor, adică pe un straniu „ritual" al trecerii, susţinut de sentimentul tristeţii şi sfârşelii eroului-narativ care relatează secvenţe epice, înecate însă într-un flux poematic general de speţă moldavo-basarabeană cu iz de naftalină, mister şi miresme de apă. Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania pe anul 1979 pentru traduceri (a tradus din A. Belâi, M. Bulgakov, V. Şukşin, I. Tâneanov).

Go to top