Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Emilian GALAICU-PĂUN (n. 22. VI. 1964, Unchiteşti-Floreşti; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 1981-1986 ; aspirant la Institutul de Literatură „M.Gorki" din Moscova; redactor la Literatura şi aria, Sfatul Ţării, Basarabia; volume: Lumina proprie, 1986; Abece-Dor, 1989; Levitaţii deasupra hăului, 1991; Cel bătut îl duce pe Cel nebătut, Cluj, 1994; Gesturi. 1996, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Romania; Premiul republican pentru tineretul de creaţie. 1993) colorează şi tensionează prin accente expresioniste viziunile sale supravegheate, înrămate rationalist într-un scenariu. Gesturile sunt largi, teatrale, poetul trecând cu pletele răsfirate prin aer, incendiindul cu flăcările senzualităţii (topos al întregii poezii optzeciste româneşti) şi răcindul deopotrivă cu „angoasa" sa de sorginte livrescă. Cum se întâmplâ adeseori într-o astfel de poezie, fata (citeşte personalitatea) nu se vede, căc: o estompează şi o acoperă propriile gesturi.

Go to top