Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Boris VLĂSTARU-WEXLER (20. X. 1922, Rezina — 1993, Tel Aviv, Israel; volume de proză
în care face îndeosebi o investigaţie psihologică a universului infantil:
Anicuţa, 1953 ; A licărit o stea, 1957 ; Povestiri, 1960 ; Chirică, 1960 ; Perdeaua
deplopi, 1961 ; Paşii, 1962; Popasuri, 1963 ;Arboride veghe, 1962). După cum
mărturiseşte autorul în revista Basarabia (1992, nr. 9), Rugăciune pentru cei
morţi a fost scris „în adâncă ilegalitate" în iarna din 1972-1973, dintr-o nevoie lăuntrică de a dezvălui „una din paginile cele mai triste şi mai sângeroase din istoria Basarabiei", manuscrisul fiind expediat conspirativ în străinătate. Hotărârea de a spune adevărul „până la ultimul drum" imprimă mărturisirilor o evidentă tensiune existenţională. Este ceea ce se cere de la o istorisire documentară.

 


 

Go to top