Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

EUGENIU COŞERIU, (n. 27. VII. 1921. Mihăileni-Bălţi; studii universitare neterminate la Iaşi; studii la Roma. 1940-1944, Padua, 1944-1945 şi Milano, 1945-1949 terminate cu titlul de doctor în litere şi în filosofie ; a lost lector de limba română la Universitatea din Milano, profesor de lingvistică generală şi indoeuropeană la Universitatea din Montevideo şi director al Institutului de lingvistică de acolo; din 1963 titular al Seminarului de filologie romanică şi lingvistică generală a". Universităţii din Tubingen ; este autorul unor opere de referinţă în dome-niul lingvisticii: Sislem, normă şi vorbire, 1952; Sincronie, diacronie şi islori>: 1958 ; în trad. rom. Limba română în raport cu limbile romanice, Cluj, 1994) a fost autorul unor încercări poetice timide sub semnul lui Blaga. Pe timidi-tatea poetului se răzbună cumplit îndrăzneala nezăgăzuită a prozatorulu: care se joacă dezinvolt cu realul, înfeudându-1 unor apetituri enorme de a-" impinge în neant sau măcar în zonele fantasmatice ale irealului.

Go to top