Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

PALLE E SINGUR PE LUME

S

e făcu dimineată. Palle trase cu urechea - prea e linişte în jur. Soarele se iţi prin fereastră şi Palle nu mai voia să doarmă. Porni pe coridor în vîrful degetelor... în dormitor nu era nimeni: unde să fie tata şi mama? Nu se văd nicăieri: nici în sufragerie, nici în bucătărie... Palle se pomeni singur în toată casa! Coborî în fugă treptele şi ieşi din curte. Părinţii, de fapt, nu-l lăsau să iasă în stradă fara ştirea lor, dar cum tata şi mama nu erau acasă, el porni să-i caute. Chiar în fata casei văzu un tramvai. Se uită în vagon, dar acolo nu era nimeni... Unde dispăruseră oamenii, a? Băieţelul intră în lăptărie. O ştia pe vînzătoare, dar ea nu era la tejghea. Cui să facă vînzare? în lăptărie - nici un cumpărător! Strada era pustie, un om să fi trecut, o maşină măcar! Palle de ce să nu intre şi în celelalte magazine, că erau deschise! Oare unde dispăruseră oamenii? în cofetărie Palle prinse a înfuleca ciocolată. Ştia el, nici vorbă, că e lucru urît ce face, dar cum rămăsese singur pe lume, cine o să-l certe?! Ah, ce bine e să rămîi singur pe lume! în alt magazin el mîncă mere, apoi îşi îndesă în buzunar două portocale. Totuşi, unde dispăruseră oamenii?! După colţ dădu de alt tramvai. Palle urcă în vagon
şi se aşeză în locul vatmanului 1. PALLE E SINGUR PE LUMERăsuci manivela. Dzin! Deodată, tramvaiul se smunci din loc. Grozav se mai sperie, dar tramvaiul îl ducea unde ştia el. Dacă văzu aşa, îşi puse în cap şapca vatmanului. Era însă prea mare, îi cădea pe vîrful năsucului. De una îi părea rău - nu ajungea cu piciorul la sonerie, de aceea striga el: „Dzin! Dzin!" Ta-are se mai bucura că rămăsese singur pe lume. Acum putea să facă tot ce-i trecea prin minte. Gonea spre piaţa centrală. Cînd colo, îi ieşi în cale alt tramvai. Cum să oprească, cum? Habar nu avea... „Trrah!" se auzi. Se ciocniră tramvaiele. Palle zbură cît colo de la cîrmă şi se pomeni pe caldarîm. Era viu şi nevătămat, tramvaiul însă se făcu tăndări. Las' că are el de unde alege alt tramvai, să vrea numai. Palle văzu o casă cu uşa larg deschisă. Era banca în 1 vatman - persoană care conduce un tramvai. care oamenii îşi păstrau banii. Intră şi luă un sac plin cu bani. E doar singur pe lume, poate lua ce-i pofteşte inima. De bucurie, băiatul cînta cît îl tinea gura. Acum avea mulţi bani, o să-şi cumpere - măi, măi, măi, cite o să-şi cumpere. Un briceag, o macara, o bicicletă, o lopată, o roabă, un automobil, un avion şi o muzicuţă!PALLE E SINGUR PE LUME
Fuga în magazin. Văzu în vitrină un cuţitaş frumos de tot, dar ce folos? Avea bani, dar nu-i putea cheltui, şi în magazinul ăsta nu era un vînzător, o casieriţă măcar! înciudat, Palle aruncă banii pe caldarîm. Apoi văzu o maşină roşie, pentru incendiu, cu scară pe ea. Maşina nu avea şofer, se aşeză el la volan: „Bi-bi-bi!" apăsă pe toate butoanele odată şi trase de toate manivelele. Motorul zbîrnîi şi cogeamite maşină o luă din loc. Palle tinea strîns volanul şi nu-i era frică. Ce bine e să conduci maşina! Uite, ştie chiar s-o întoarcă la cotituri! Palle cutreieră tot oraşul. Ar fi stins, dar nu avea ce, nu ardea nici o casă! Deodată, maşina se opri, s-o fi terminat benzina!  Pe terenul de joe se afla o cumpănă. Palle o încălecă, dar cine să se aşeze pe celălalt capăt al scîndurii? Unde e Gherda? Unde e Nils? Merse mai departe. La colţ dădu de cinematograful cel mare şi frumos. Ce mai filme interesante văzuse aici cu tata! Intră în cinematograf fara bilet, nu-l opri nimeni, în sală însă era întuneric beznă... Aşa e, dacă pe lume n-a rămas nimeni, în afară de Palle! I se făcu foame. Găsi un restaurant, dar mîncarea era rece. Cine s-o puna la foe?! Atunci Palle hotărî să-şi pregătească singur masa. El turnă apă într-un castron, vărsă deasupra păsat de ovăz şi aprinse plita de gaz. PALLE E SINGUR PE LUMEFiertura
însă nu era deloc gustoasă. O luase focul şi era deasă, încît Palle înfigea cu greu lingura în ea. Abia acum văzu că nu e uşor să fii singur pe lume. îi era dor de prieteni, de tata şi de mama. Mai ales de mama! Trist de tot, Palle urcă într-un automobil frumos şi dădu o raită prin oraş: poate, pe undeva mai rămaseră oameni? în sfîrşit, ajunse la aeroport. Pe pajiştea verde se odihnea un avion mare şi strălucitor. Palle nu mai stătu la gînduri, urcă în avion şi-l porni. Zbură sus, sus de tot, tocmai pînă la stele. Deodată, se izbi de ceva. Nu încăpea îndoială, se izbi chiar de lună. Sărmanul Palle, zbură cu capul în jos, strigînd .ca din gură de şarpe şi... se trezi.PALLE E SINGUR PE LUME

Go to top