Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Мэ рекуноск ын тине, инфантерие,—
Чубота сус ши фрунтя мындрэ, сус!
Кум найба цине верделе материей,
Кынд де атытя орь пе зи асузь?!
Кум найба клокотеск де кынтек лунчиле,
Кынд е слеит оштянул де путерь,
Кынд дуче 'н бэтэтурь выртоасе мунчиле,
Ши'н кыркэ греул маршулуй де фер?
О фи штиинд майорул чела фармече,
К'аша рэсунэ кынтекул ын марш!—
Ретязэ друмул ынкэлцате фоарфече
Прин тупилата ярбэ де имаш.
О фи штиинд секретул старшиналеле,
Кэ пасул ли-й атыт де каденцат,
Сау, поате, астфел ый крескусе-мамеле
Ши даокэлий аша й-ау ынвэцат,
...Мэ рекуноск ын тине, инфантерие,—
Чубота сус ши фрунтя мындрэ, сус!
...О, вырстэ кьштэтоаре ши феерикэ,
Де че аша де репеде те-ай дус?

Go to top