Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Парка диминециле-с ачеля,
Чокырлия кынтэ тот аша,
Ынсэ коаса ну май плынже-а желе
Кум ын времь трекуте еа пынжя.
Заря диминеций ауреште,
Спичеле ун кынтек лин шоптеск,
Холде марь комбайнул грэмэдеште,
,Ка мэргэритарул пзмынтеск.
Ятэ-о мунка .ноастрэ цэрэняскэ,
Вяца-л фаче тынэр пе бэтрын,
Кынд е фэрэ быткэ боеряскэ,
Кынд пе вяцэ-ам девенит стэпын.
Вынтулецул жукэуш адие,
Грыул курже ка ун виу извор,—
Ба май весел кынтэ чокырлия
Астэзь пе-ал колхозулуй огор.

Go to top