Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Ын Малгобек —
Ораш де лынгэ Терек —
Дин ноу родеск
Прэсаделе 'н грэдинь.
Ши ярэ сонде
Марь
Петролифере
Се кацэрэ
Ын спациул сенин.
Де Малгобек
Ну мулт се штие 'н луме,
Дар пентру мине
Ел е неуйтат,—
Де-аколо ам порнит
Пе друмурь буне
Алэтурь де ачей
Дин Сталинград.
Кынд хоарделе фасчисте
Блестемате
Прин лупте
Пын'ла Терек с'ау тырыт,—
май бине сэ мурим
Ын либертате,
Декыт сэ 'нженункем,—
Ам хотэрыт.
Сынт требурь греле,
Ши с'а ынчинс о луптэ, мэй бэдие,
Дин бэтзлий — о бэтэлие!
Круцаре ыць черя де-акум трэгачул —
Солдации мей луптау аван ка драчий!
А Терекулуй
Апэ аржинтие
Ын малурь се збэтя
Неынчетат,
Ун фум де траур
Ынвеля кымпия,
Ын инимэ-ць ардя
Чева чудат.
Ка паеле ардя
Пэдуря дясэ
Мереу аместекатэ
Де метал...
Се дэрыма
О касэ дупз касэ
Ши петреле
Се котеляу дин дял.
Ши петреле
Се котеляу ла вале,
Ымпурпурате'н сынже
Остэшеск:
— Ла Грозный нямцул
Н'аре нич о кале!
Ши оштиле-й,
Ка чара се топеск!
Аичя,
Пе спинаря луй мунтоасэ,
Путеря
Доуэ лумь шь-ау ынчеркат.
Аичя,
Ши избында луминоасэ
Май сигурэ
Ын суфлет не-а ынтрат.
50
Ын Малгобек —
Ораш де лынгэ Терек —
Дин ноу
Родеск прзсазии ын грэдинь
Ши неынфрикатул ом
Солдат советик
Се плимбэ ку мындрие
Прин Берлин.

Go to top