Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Дормя ын лйништире Босфорул фэрэ валурь
Ынтре-а Еуропей мындре ш'а Асией верзь малурь
Ка ун балаур верде ын лупте остенит.
Дин зьорь ши пын' ын ноапте пе умерь ел пуртасе
Корэбий ку трей подурь, ненумэрате васе
Спре-апус ши рэсэрит.
Акум дизмьердат ынса де-а джинилор суфларе,
Се легэна молатик ку-о ленешэ мишкаре
Ши, ка оглиндэ вие, суб чер се ынтиндя.
Яр Луна зымбитоаре, ши тайникэ, ши линэ,
Вэрсынд пе-а сале унде дулчь спуме де луминэ,
Ку фапа са бэлае ын ел се оглиндя.
Прекум ачеле пасэрь, стрэине кэлэтоаре,
Че се абат ын шесурь ла асфинцит де соаре
Стрынгынд але лор арипь кэзуте де лунг збор,
Мулциме де корэбий ку пынзеле'нвэлите
Ста, умбре уриеше, фантасме неклинтите
Пе лучиул Босфор.
Ера ла часул тайник кынд жений де ноапте
Де ла ун мал ла алтул адук дуйоасе шоапте,
Кынд маря'нчет адоарме ку-о суспинаре гря.
Атунч кынд лумя-шь пуне фантастика са хайнэ,
Кынд орьче зефир трече пуртынд о дулче тайнэ,
Кынд орьче ундэ поартэ ын фрунте-й кыте-о стя.
Ера ла ора тристэ кынд палида кадынэ*
Ку лакримь пе-а ей жене, ку фрунтя пе-а са мынэ,
Привинд ын депэртаре ун збор де елковань,
Ар вря пе лучул апей, ка пасэриле-ачеле,
Сэ фугэ'н сынул нопцей, збурынд спре Дарданеле,
Департе де тирань.
Ну се зэря атунче пе умеда кымпие
Декыт скынтей ши фулжерь де флакэрэ-аржинтие
Че, шерпоинд прин апэ, плутяу ши с'алунгау,
Сау делфинь фэрэ нумэр, каре, сэринд дин маре
Ши'н спуме луминоасе мишкынд а лор спинаре,
Ын валурь дупэ стеле пе рынд се куфундау.
Акум де мулт имамул* дин минарё кынтаее,
Де мулт гласу-й путерник ла ругэчунь кемасе,
Копиий луй Махомед ын нал теле жямий,
Ну с'аузя ын луме декыт суспинурь муте
Ш'ачеле блынде гласурь де умбре невэзуте
Че вин де прин пустий.
Де одатэ'н ынтуиерик о баркэ незэритэ
Треку ка висул негру пе-о фрунте адормитэ
Лэсынд о урмэ лунгэ пе-адынкул умед план.
Пе мал ун кынтек дулче се аузи де одатэ;
Яр барка ку грэбире спре кынтек ындрептатэ
Се афундэ ын умбра мэрепулуй сарай

Go to top