Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Кэлэрецул тынэр, сингур пе-астэ луме,
Ышь ындямнэ калул инундат де спуме.
Ей де мулт пе .кале пасэ рэтэчинд:
Калул суфлэ, омул кынтэ хэулинд:
«Трек прин лункэ, лунка-мь зиче
Сингур ту че каць пе-аиче?
Вестя-мь спусе к'ай гэсит
Сориоарэ де юбит.
Унде-ць есте сориоара
Ка сэ-й фармек инимьоара
Ку парфумурь ши кынтэрь,
Ку-але умбрей десфэтэрь?»
Кэлэрецу'н сынул лунчей умбритоаре
Симте-о мынгыере дулче-алинэтоаре,
Дар курынд ел трече кымпул де мохор,
Калул жеме, омул кынтэ плин де дор:
«Трек пе кымп, кымпия-мь зиче:
(Сингур ту че каць пе-аиче?
Пентру скумпул тэу одор'
Ам ынтинс верде ковор,
Ш'ам пус флоаре лынгэ флоаре
Центру албеле-й пичоаре,
Ш'ам пус роуэ дулче'н флорь
Пентру блынзи-й окишорь.»
Кэлэрецу'н заре, трист се адынчеште
Ши пустиул лумей ымпрежюру-й креште.
Пасэрь кобитоаре трек суб чер збурынд,
Калул каде, омул кынтэ суспинынд:
«Астфел лумя'нтрягэ-мь зиче:
Сингур ту че каць пе-аиче?
Вяца фуже! Ну жэлешть
Сингур ел сэ пэтимешть?
Доуэ арипь сориоаре
Се ыналцэ пын'ла соаре,
Доуэ инимь мер г ын збор
Пын'ла раю'нкынтэтор!»
Кэлэрецул жалник е пердут ын ноаите
Пинтре речь морминте ку фиороасе шоапте.
О фантасмэ албэ трече лунекынд,
Калул моаре! омул ауде зикынд:
«Немерник есте омул че н'а ынтылнит пе кале
О жингашэ пэреке ын курсул веций сале!
Пе инима луй сякэ, руинэ пэрэситэ,
Паингэнул урзеште о пынзэ ынкылчитэ
Прин каре ну рэзбате нич о симцире бунэ...
Ка ракла че-й дешартэ, лэунтрул ей рэсунэ!»
Кэлэрецул плынже, се ынфиорязэ,
Гласул чел дин урмэ лынчед, трист, урмязэ:
«Ын гроапа че-л аскунде е морт де доуэ орь
Ачел че-й дат уйтэрей де-ай лумей трекэторь!
Ын вяцэ а фост сингур ши сингур дупэ вяцэ,
Пердут пе вечничие ын умбра че-л ынгяцэ,
Ах! ел ва фи, кынд морций еши-вор дин мормынт,
Стрэин пе чея луме, стрэип ка не пэмынт!»
Тристул сишуратик моаре'н жале-амарэ.
Лынгэ ел суспинэ бухна солитарэ.
Яр фантасма албэ пере шовэинд
Прин албастре флакэрь каре збор лучинд.

Go to top