Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

С'а дус зэпада албэ де пе ынтинсул цэрий,
Сау дус зилеле Бабей ши нопциле вегерий
Кымпия скоате абурь; пе умедул пэмынт
Се 'нтинд кэрэрь ускате де-ал примэверий вынт,
Лумина е май калдэ ши 'н инимэ пэтрунде;
Прин рыпь адынчь зэпада де соаре се аскунде.
Пыраеле умфлате кург юте, шопотинд,
Ши мугурий пе крянгэ се вэд ымбобочинд.
О, доамне! ятэ-ун флутур че прин вэздух се перде
Ын кымпул вештед ятэ ун фир де ярбэ верде
Пе каре 'нчет се уркэ ун галбин гындэчел
Ши суб а луй поварэ ыл плякэ 'нчетинел.
Ун фир де ярбэ верде, о раза 'нкэлзитоаре,
Ун гындэчел, ун флутур, ун клопоцел ын флоаре,
Дупэ о ярнэ лунгэ ш'ун дор немэржинит
Апринд ун соаре дулче ын суфлетул умбрит!

Go to top