Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

ШИШКОВ, Иван Фьодорович (23.1. 1892, с. Покровское, азь реж. Днепропетровск, РССУ — 22.IV1961, Бендер, РССМ ) — милитант ал мишкэрий комунисте илегале дин Басарабия. Дин 1923 мембру ал ПК дин Ромыния, дин 1958 мембру ал ПКУС. Мобилизат ын армата царистэ (1915), ышь фаче сервичиул милитар ла Бендер. А луат парте ла рэскоала арматэ де ла Бендер (в. Бендер, рэскоала де ла ). Ынтре 1924—30 а фост секретар ал Ктулуй орэшенеск Бендер ал ПКР ши, конкомитент, ын периоада 1928—30 прешед. ал Ктулуй жудецан Бендер ал Блокулуй мунчиторескцэрэнеск. Делегат ла Конгресул IV ал ПКР (1928) ши ла Конгресул синдикателор унитаре дин Ромыния (1929). Ын урма бируинцей обцинуте де кандидацийкомуништь ай блокулуй ла алежериле комунале дин Бендер (1930), Ш., ын чуда репресалиилор окупанцилор карел арункасерэ ын ынкисоаре, а фост алее ын липсэ примар ал орашулуй. Пус ын либертате, Ш. се ынкадрязэ дни ноу ын мишкаря комунистэ илегалэ. Дин 1940 окупэ постурь де рэспундере ла ынтрепр. индустриале (Бендер, апой ын реж. Саратов). Ынтре 1945— 47 активязэ ын оргция МОПР дин Молдова. Ынтре 1947—57 лукрязэла Дирекция морилор дин Бендер, Дин 1957 — пенсионар персонал. Ординул Инсигна де Оноаре.
Go to top